Sương thu…mỏng tang
từng sợi
tơ trời
neo đậu trên tóc.

Sương thu…giăng mắc
nhẹ tênh
từng hạt
chùng chình chăng tơ.

Bài thơ: Sương thu (Hải Hà)

Sương thu…gợi nhớ
từng giọt
trắng trong
một thuở dại khờ.

Sáng tinh mơ
thức giấc
sương vương trước ngõ
đợi chờ…
nhớ ai?