Chùng chình
hạ chẳng nỡ rời

Lòng còn vương níu
khoảng trời
chói chang.

Lá xanh
điểm chút sắcvàng
Luyênh loang trong gió
mơ màng hương thu

Nắng bung lụa trên vai áo tình nhân

Ngang trời
mây trắng
phiêu du
Cuối chiều
sương tím buông dù
lửng lơ.

Nhẹ thơm
hương ổi như mơ
Ngọt làn môi thắm
đang chờ giao duyên.

Thu xe
sợi nhớ dai bền
Thắt tình anh chặt
với duyên cùng người.

Giấu đi giọt lệ
đầy vơi
Mở lòng
ôm trọn
cuộc đời
tình em.