Dễ mấy ai!
Khi yêu quên mình đã cũ
Về làm dâu xứ lạ
Vẫn đắng đót với lòng xa

Ta biết em!
Giữa chốn đời vây bủa lắm phong ba
Em mong manh ngỡ mình ….không chịu nổi

Thanh âm mùa hạ | baotintuc.vn

Ta dẫu đứng bên nghìn trùng
như lạc lối
Xòe tay bấm bụng đếm ngược với thời gian
Tội!
Em nửa chừng đời …
phai hương thành thiếu phụ

Ngó về bên tê dòng sông…
thương bóng chiều tan.

Tác giả: Hoàng Chẩm