Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu

Thôi Hiệu

 

Tìm khói sóng về sông

Nỗi nhớ nhà cổ điển

Rượu vò không cần chén

Say tơi tả càn khôn

 

Cổ nhân về cô thôn

Đơm bài thơ tứ tuyệt

Trăng loang cùng giọt nguyệt

Thủy mặc nhòe sương sa

 

Du lịch Sông Như Ý

Lá tre cứa vào da

Thâm trầm rơi chiết tự

Nghiêng mực thăm thẳm chữ

Sổ nét dựng triều lên

 

Tâm tĩnh hồng dấu khuyên

Gió bình sa lạc nhạn

Sông một lần xuống tắm

Bến giang đầu lên men …

 

Về sông thắp ngọn đèn

Tôi đi tìm khói sóng ?

Quê nhà năm bảy bận

Lận đận bóng hoàng hôn