Trong đôi mắt hoa Sim
Em nhìn tôi buổi chiều tím Huế
Tóc bay từ ngã ba Tuần
Cuốn câu nam ai thổi về Thiên Mụ

Dùng dằng bên cầu Thượng Tứ
Cánh sen hồng nhuộm màu áo lụa
Con đò nhọn lá trúc tre
Gọi em qua sông bằng lời phượng đỏ

Top 101 hình ảnh hoa sim tím đẹp nhất

Những viên gạch hoàng thành nằm ngủ
Mơ trống điểm canh
Anh làm người lính thú
Đứng lưu đày bên cửa Đông Ba

Con chim đoan trang e ấp vườn nhà
Vườn nhãn lồng bó chân kiều nữ
Anh lăn lóc cuối mùa nắng gió
Con sáo có chạnh lòng qua sông ?

Chè tàu,khóm trúc, bình phong…
Không gian đóng trong câu hò của Mệ(*)
Mà gợi mở một tinh thần xứ Huế
Nắng thiêu thân cũng mát những ngôn từ .

Văn Luân

(*) Người huế gọi bà là Mệ