Tháng giêng non
Vuông cỏ mềm như lụa
Trên môi em như còn lại dấu son
Những giọt mưa rắc mùa xuân trên tóc
Bấm đốt tay thầm đếm tuổi
Bao nhiêu xuân đi qua
Ta thấy như mùa nhớ trong nhau
Thời gian không đậu
Những vết mòn

Giêng hai thương nhớ

Tháng giêng ơi
Vần điệu một riêng mang
Trong nắng gió phương nam góc trời xa em thầm lặng
Xuống thấp phố nghiêng về phía ấy pha trộn một mù khơi
Lời xuân cất giọng
Lòng hoa đầy cơn mộng chan chứa mùa thương

Tháng giêng non
em hồng lên mắt biếc
Môi thơm chúm chím những nụ cười
Mùa xuân áo lụa vàng hoa cúc
Tiền kiếp nào không tên dan díu để yêu người
Cách một khoảng trời mà như trong gang tấc
Em vẫn một níu tay

Tháng giêng mơ hoài tình xuân thắm
Một thầm lặng kêu tên
Nhìn trong nhau như thêu lòng nắng mới
Dốc mơ tình những bước chân ru êm
Phong kín đời nhau.

H.C

Hoàng Chẩm