Về thôi tóc mẹ pha sương
Mua vài lạng tép kho tương ăn dè

Về bên cái giại đầu hè
Sáng ta pha một ấm chè ngả lưng

Ảnh: Unsplash

Về thôi tìm lại người dưng
Thuở vôi chưa bạc còn thương lá trầu

Về thôi giếng nước còn sâu
Vẫn còn cây ổi bà đâu mất rồi

Về thôi gác lại chuyện đời
Mẹ ta sảy muổi ta ngồi lẩn ngô

Về thôi tìm lại tuổi thơ
Năm trăm mua kẹo còn thừa mua tôi.