Ngược cõi lòng nhớ ngày xuân cũ

Vị thời gian khói bếp thơm nồng

Tiếng bánh reo loang màu nếp mới

Tuổi chân trần ngang dọc triền sông.

 

Con đã thấy trong màu nắng sớm

Khúc xuân sang thanh thản hiên nhà

Giàn pháo hoa tựa vào ngày cũ

Đợi giao thừa cất tiếng hoan ca.

Tết xưa - Tết nay: Đã khác biệt đến nhường nào ?

Trên cánh đồng mẹ gieo vào đất

Mầm xanh tươi hi vọng cho đời

Giọt mồ hôi hóa dòng nước bạc

Để mai này đất mãi xinh xôi.

 

Con đã  nghe trong lời cha dạy

Vị xuân sang viên mãn tuổi già

Tết đoàn viên ngày vui xum họp

Những môi cười tỏa nắng đơm hoa.

 

Vị tết quê ngát mùi nhang khói

Ủ thơm lòng hiếu nghĩa đầy vơi

Vị quê hương hóa thành nguồn cội

Nâng bước con khắp nẻo đường đời.