Tuổi thơ đồng xưa ngút gió
Bờ đê cong mảnh nắng chiều
Nhẩn nha lưng trâu gặm cỏ
Bóng làng đổ xuống xanh rêu.

Tuổi thơ đầu trần chân đất
Ngày mưa khát nắng đi tìm
Dấu chân ngập mùa nước lũ
Trò chơi khăng, đáo lặng im.

Tuổi thơ sờn đôi tay nhỏ
Lênh loang mỏi mắt cua đồng
Xế trưa tốp năm, tốp bảy
Sạm đen màu nước mênh mông.

Tuổi thơ vương đầy gốc rạ
Muỗm xanh, muỗm đỏ béo mầm
Nọn rơm nhòa cay mắt khói
Đỡ lòng cơn đói qua đông.

Top 12 Bài thơ hay về tuổi thơ - Toplist.vn

Tuổi thơ trong ngần câu hát
Mẹ về xanh khúc đồng dao
Gió mùa qua sông trở lại
Cánh diều vi vút trời cao.

Kỷ niệm ngày xưa xa lắc
Xanh nguyên trong mỗi vần thơ
Quê nhà dấu hương ngày cũ
Chập chờn trong mỗi giấc mơ.