Xuân về thơm mắt nắng
Tô hồng cánh đào phai
Rót thêm hương ngà ngọc
Trên tóc em buông dài

Quê hương là gì hở mẹ? Kỳ 66: Sự kì diệu của mùa xuân

Xuân mảnh mai trong gió
Đong đầy sắc ngọc lan
Dìu bước em qua phố
Áo khăn buông dịu dàng

 

Xuân về ngang lối cũ
Dậu cúc tần trổ hoa
Đường xưa lênh xác pháo
Thơm dấu chân người qua

Xuân đầy trên phiến lá
Nụ biếc căng chật mùa
Hình như em mười tám
Mộng giăng kín lòng ta!

Lập xuân: 2021