Rất đơn giản!

Bạn chỉ cần tạo một tài khoản trên website và đưa bài của bạn lên. Sau khi xem xét tính hợp lý BTT sẽ cho xuất bản bài viết.

Những bài xuất hiện trên này có bài sẽ có nhuận bút nhưng cũng có bài sẽ mang tính khích lệ cho tác giả.

Quý vị cộng tác viên cố gắng chú ý câu từ khi viết bài để lời văn thanh bay và lãng mạn hơn. Tránh dùng những câu chữ trong văn nói đưa vào văn viết, tránh các từ ngữ khó hiểu và mang tính chính trị như: công tác, cán bộ, quan ngại, đấu tranh, tư tưởng… Ngoài ra cũng cần chú ý nhiều những từ hay viết sai “y” thành “i” như: Lí do, Hoa Kì, Kỉ niệm, Chữ kí, Quí khách…

Một số bài không được đăng tải vì những lý do sau:

  • Bài sai chính tả quá nhiều
  • Bài khá nhưng dùng những từ ngữ hung hăng, quê mùa, mang tính chính trị quá nhiều…
  • Nói xấu hoặc bôi nhọ người khác
  • Đạo văn

Kính nhờ quý vị phản hồi giúp qua email [email protected].

Chân thành cảm ơn!