Truyện ngắn

/Truyện ngắn

Cơm nhà

“Tối mai ra sân bay đón chú Ba” Bố đế lại lời thông báo rồi đi thẳng ra vườn mặc cho nhỏ em tôi nhảy múa reo hò trong nhà “chú Ba lại về...” Chẳng riêng gì nhỏ em, tôi biết bố là người

2020-10-05T23:36:54+07:00Truyện ngắn|