Truyện ngắn

/Truyện ngắn

Mưa

Đã bao mùa mưa đi qua nhưng hễ những giọt mưa đầu tiên rơi cô lại thấy lòng chùng lại. Hôm nay cũng thế, Facebook nhắc cô: - Nga ơi! coi chừng bị ướt. Hôm nay trời có thể có mưa! Cô lại rưng

2021-07-08T21:41:48+07:00Truyện ngắn|