hoangsongquynh

/Hoàng Song Quỳnh Vũ Nhung

About Hoàng Song Quỳnh Vũ Nhung

Thông tin tác giả
Tác giả Hoàng Song Quỳnh Vũ Nhung có 5 bài viết.

Một đoá mưa

Tháp tùng cơn mưa đầu tiên Về qua miền đất em Tôi kẻ di trú từ mùa hạn của nghìn năm trước Đợi mưa thiêng nhú những mầm xanh mẩy mượt Nghe phía đồng bằng tôi Cơn mơ chợt úng ngập một lời nguyền

2020-12-09T19:11:54+07:00Thơ|

Qua lối thánh

Men theo lối thánh Câu kinh rụng xuống chiêm bao Anh có nghe Triền cỏ khát Ngày em mười tám Đôi tay nào hái xanh khóm lá trong mây Em về... Nghiêng vầng trăng cong Men theo lối trái tim ngày ấy Hỏi anh

2020-12-09T19:08:59+07:00Thơ|