Bóng đắng

Ngấm chút cà phê sáng Nếm hương nắng dần tan Nghe nhịp đập dần vang Vương đâu niềm tí tách Ôi…bao ngày xa cách Khẽ mi buồn ướt ai Cho những ngày tình phai Nhoè đi cùng năm tháng… Ôi! Chỉ là bóng đắng