Nhà tôi

Nhà tôi ở phía mé sông Có con thuyền nước long đong cả đời Nhà tôi ở phía sương rơi Có đôi má lúm à ơi đến trường Nhà tôi ở phía yêu thương Ngân câu giọng cổ dò đường thăm em Nhà tôi