Những mùa tháng chạp đi qua

Căn nhà nhỏ trong lòng thành phố lớn ấp ủ những giấc mơ rất đỗi hồn nhiên… Đó là dòng chữ đầu tiên tôi viết trong cuốn Nhật ký chờ Tết của mình .Về một căn nhà nhỏ có cái cổng rào mở ra