Phép lạ đêm đông

Thằng bé rẽ vào một con hẻm lúc trời bắt đầu nhem nhém tối. Những con hẻm là lộ trình hàng ngày của nó, nhưng vào những ngày thời tiết chuyển sang se lạnh này, chúng có một vẻ khác biệt. Thả bước chậm