Mùa bằng lăng

Mùa mưa, mùa của hoa bằng lăng nhường chỗ cho cây nuôi trái. Nghe nói bằng lăng tím gắn liền với câu chuyện tình yêu thủy chung, đợi chờ của đôi lứa yêu nhau. Còn với nó, ngày ấy, mùa bằng lăng là lúc