Mẹ bảo Ngũ Chỉ Sơn
Trỏ lên cao năm ngọn
Như bàn tay năm ngón
Nâng đất trời quê hương.

Chinh phục Ngũ Chỉ Sơn

Cha bảo Ngũ Chỉ Sơn
Năm người con của đất
Đứng hiên ngang bất khuất
Trấn giữ dải biên cương.

Em thấy Ngũ Chỉ Sơn
Gió, mây ngàn đoàn tụ
Chim vui ca, hoa nở
Mát suối nguồn yêu thương.

Đặng Đà