Cô nhỏ thoáng qua như cơn mưa hạ

Sai Gòn đã vào mùa mưa, hay mưa lớn buổi chiều. Đã chạy giao hàng từ sáng sớm, tôi mệt mỏi tấp xe vô vỉa hè, tìm một mái hiên. Đã đỡ ướt át, tôi nhìn quanh nhìn quẩn một chút. Bên cạnh tôi