Trên dải Hoàng Liên ấy
Mây trắng thì rất hiền
Từng chùm sà xuống núi
Trông như những nàng tiên

Mây đen thì hung dữ
Rầm rầm kéo đến sân
Đem theo cả sấm chớp
Dội nước ướt áo quần

Mòng biển sà xuống vườn bắt chó cưng bay đi

Mẹ ra chừng hiểu ý
Giải thích bé thế này:
“Mây đen cũng hữu ích
Khi nắng hạn kéo dài”

Điều đó chưa tin lắm
Ra vườn bé hỏi cây
Cây gật gù tươi tắn
Chim rộn ca vui vầy

Từ đó bé đã hiểu
Trong thế giới muôn màu
Sắc nào cũng cần lắm
Hiểu giá trị về nhau.

Phạm Văn Dũng