/Hướng Dương

About Hướng Dương

Thông tin tác giả
Tác giả Hướng Dương có 5 bài viết.

Chương trình truyền hình – Một thời “lót dép” ngồi xem!

Truyền hình tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ giữa những năm 1960 tại Sài Gòn (thuộc Việt Nam Cộng hòa), với sự ra đời của Đài Truyền hình Sài Gòn bằng việc phát sóng nội dung được thực hiện bằng kỹ thuật

2022-07-07T10:45:08+07:00Tản văn|