ledinhtien

/ledinhtien

About ledinhtien

Thông tin tác giả
Tác giả ledinhtien có 7 bài viết.

Về thôi

Về thôi tóc mẹ pha sương Mua vài lạng tép kho tương ăn dè Về bên cái giại đầu hè Sáng ta pha một ấm chè ngả lưng Ảnh: Unsplash Về thôi tìm lại người dưng Thuở vôi chưa bạc còn thương

2021-03-13T21:19:38+07:00Thơ|

Thương cha

Một đời hàng xáo nuôi con Tiếng rao rạc gió gầy mòn nỗi quê Tôi đi lâu lắm mới về Cái giường đang lệch cha kê lại bằng. Ảnh: Unsplash Người đi phía ấy mưa giăng… Cha ngồi nhớ bạn nhìn trăng

2021-02-25T19:44:08+07:00Thơ|

Chiều nay khóc giữa làng quê Bà đâu chẳng gọi tôi về ăn cơm Hay bà hoá ngọn khói rơm Còn cay sống mũi, còn thơm mùi trầu... Nhớ ngày mưa đổ bên cầu Nhường tôi cái nón đội đầu bà che Tôi thương

2021-01-14T09:49:13+07:00Thơ|