ledinhtien

/ledinhtien

About ledinhtien

Thông tin tác giả
Tác giả ledinhtien có 3 bài viết.

Chiều nay khóc giữa làng quê Bà đâu chẳng gọi tôi về ăn cơm Hay bà hoá ngọn khói rơm Còn cay sống mũi, còn thơm mùi trầu... Nhớ ngày mưa đổ bên cầu Nhường tôi cái nón đội đầu bà che Tôi thương

2021-01-14T09:49:13+07:00Thơ|