Thế là người ơi họ lấy chồng
Bỏ tôi buồn tủi với hư không
Nghe trong tim nhỏ đang có bão
Lòng buồn giăng lối những mưa giông

Theo về bên ấy họ làm chồng
Em làm dâu mới hết ngóng trông
Còn anh buồn tủi lòng se sắt
Từ nay chia cắt mối duyên hồng

Không có mô tả ảnh.

Ngày xưa em nói anh làm chồng
Yêu này em hứa giữ trắng trong
Mà nay em bỏ theo người ấy
Vu quy em đã kết tơ hồng

Thôi thì đành phận phải về không
Còn đâu mà nhớ với chờ mong
Giờ đây bên đó em hạnh phúc
Phận bạc mình anh ứa lệ lòng

8.6.2017

Thanh Tâm – Trái Tim Bao Dung