Vào chùa nói chuyện với sư
Đêm về thức để tương tư cảnh thiền

Người không đến được cõi tiên
Bởi tham gánh cả ưu phiền mang đi

Giàu sang thì cũng là gì
Một khi hạnh phúc ngoảnh đi không thèm

Ai ơi ngửa cổ mà xem
Trời buông mây trắng làm rèm che trăng

111 hình ảnh hoa đẹp nhất thế giới 2020

Câu thơ gửi lên chị Hằng
Kèm son phấn với chiếc khăn lụa ngà

Bốc giời lên cả cây đa
Hẳn người xưa cũng thiết tha chữ tình

Tiếng chuông thỉnh giữa lời kinh
Câu thơ viết giữa nhân sinh rối bời

Cho người lầm lụi giữa trời
Thân như chiếc lá nằm phơi bên đường…

Bùi Kim Anh