Có người ra đầu ngõ
Níu áo ngày xuân qua
Tô lại màu mai nở
Ước mơ xuân không già

Nhưng xuân còn lúc đến
Hẳn theo dòng xuân đi
Đâu phải đời yêu mến
Mà xuân ở lại vì

Không có mô tả ảnh.

Có người ra ngoài phố
Hỏi xuân vừa đi đâu
Con sông nào trôi ngược
Cho đẹp mãi ngàn sau

Ngôi chùa trên núi nọ
Cội mai nở bốn mùa
Biết xuân về ở trọ
Không đón thì không đưa…

H.M

Hạ Mùa