Tháng bảy về ,mùa Vu lan tới
Ân cha nghĩa mẹ một đời con khắc ghi
Công ơn cha mẹ chẳng lời nào nói hết
Bông hồng cài ngực làm con tự hào
Biết rằng cuộc đời vô thường
Con càng trân trọng giây phút này
Được bên cha mẹ
Bóng lưng cha còng theo năm tháng
Bàn tay mẹ chai sạn cùng thời gian
Thầm mong con được giữ mãi bông hồng
Nơi ngực trái đang đập rộn ràng
Thầm mong cha mẹ cả đời an nhiên
Để con được giữ trọn đạo Hiếu Hạnh .

Lễ Vu Lan báo hiếu là ngày nào trong năm?