Con về đến bến chiều hôm
Khói đồng ai đốt thơm rơm lúa mùa
Hít đầy lồng ngực hương xưa
Ngỡ cau chưa nhú, trầu chưa kịp nồng

 Trăng non trải khắp cánh đồng
Xa xa quang gánh lưng còng mẹ tôi
Gánh gì gánh mãi mẹ ơi?
Oằn đôi vai nhỏ, oằn lời ca dao

Bí quyết giữ sức khỏe khi đi xa nhờ siêu thực phẩm superfood

 Con về nước đã lên cao
Tiếng kêu bìm bịp, lao xao tàu dừa
Ngoài kia còn lắm gió mưa
Cho con nương mẹ, như chưa vào đời!

 Con về bếp lửa hồng khơi
Run run tay mẹ cời cời tro than
Một lần quên hết lỡ làng
Cho con uống cạn hai hàng rưng rưng …

Hoàng Như Phúc