Đêm nghiêng e ấp lá bồ đề
Khe khẽ trở mình trong cõi mê
Bóng nguyệt sương sa cài song cửa
Trần gian soi sáng nẻo đi về

Hình ảnh hoa Quỳnh - Tổng hợp hình ảnh hoa Quỳnh đẹp nhất

Sen đài chú tiểu ngủ say sưa
Ánh sao rơi nhẹ xuống sân chùa
Kinh cầu đêm rót lên môi phật
Thắm đẫm từ bi tự ngàn xưa

Chợt thức bên hiên một đoá quỳnh
Ngọc ngà e ấp buổi nguyên trinh
Thoang thoảng khói trầm đêm tụng niệm
Chén trà vừa cạn, cũng bình minh!

Hoàng Như Phúc