Lời rằng: Đã hẹn cùng nhau
Mà sao người mải đi đâu không về

Cắm sào đợi bến sông quê
Bởi xa muôn dặm… lời thề nhạt phai

Hội Lim, Kinh Bắc, Xứ Đoài
Lênh đênh câu hát dặm dài tương tư

Hình nền hoa mùa xuân cực đẹp cho ngày Tết

Rượu làng Vân có bỏ bùa
Phất phơ giải yếm, gió lùa tóc bay

Thuyền xưa in dấu gót hài
Mớ ba mớ bảy, tóc ai đuôi gà

Từ trong cổ tích bước ra
Em là cô Tấm hiền hòa dễ thương

Nhạt phai má thắm môi hường
Miếng trầu cánh phượng thơm hương quê nhà

Bởi người lỡ hẹn cùng ta
Để mùa xuân cũng trôi qua lỡ làng
* *
* *
Muốn sang
Mà chẳng được sang
Bởi vì covid
Nhỡ nhàng hội xuân

Ngọc Oanh