Mai em về giọt nắng cũng như say
Thoả nỗi nhớ sau bao ngày chờ đợi
Mắt nhìn mắt mà sóng lòng bối rối
Cuốn trôi đi u tối đã từng đau

Mai em về trầu lại thắm duyên cau
Tan u ám cho bầu trời thắm lại
Và sống dậy tình yêu thương bỏng cháy
Như bùa mê thiêu đốt trái tim anh

Mai em về tóc bạc hoá tóc xanh
Anh tự nhiên cũng trở thành đôi tám
Lời thơ cũ không còn màu hắc ám
Gieo vần yêu say đắm bện tơ hồng

Mai em về phố cũ bỗng rung lên
Đêm trầm tĩnh rộn ràng hương ngà ngọc
Khoảng trời em thẹn thùng
còn khoảng tôi chết lặng

Mùi ái ân nhen ngát bến mơ tình.

Vương Lan