doan-thi-hanh

/Đoàn Hạnh

About Đoàn Hạnh

Thông tin tác giả
Tác giả Đoàn Hạnh có 5 bài viết.

Cuối hạ

Đêm tĩnh lặng gánh oi nồng cuối hạ Gió mải chơi rong ruổi ở chốn nào Chị Hằng buồn thơ thẩn giữa trời cao Mây trầm tư chạy trốn vào đóng cửa. Đã vắng bóng trận mưa rào hối hả Nắng gồng mình như

2021-07-18T21:19:05+07:00Thơ|