Cuối hạ

Đêm tĩnh lặng gánh oi nồng cuối hạ Gió mải chơi rong ruổi ở chốn nào Chị Hằng buồn thơ thẩn giữa trời cao Mây trầm tư chạy trốn vào đóng cửa. Đã vắng bóng trận mưa rào hối hả Nắng gồng mình như