Đêm tĩnh lặng gánh oi nồng cuối hạ
Gió mải chơi rong ruổi ở chốn nào
Chị Hằng buồn thơ thẩn giữa trời cao
Mây trầm tư chạy trốn vào đóng cửa.

Đã vắng bóng trận mưa rào hối hả
Nắng gồng mình như vội vã cháy thêm
Thu bẽn lẽn ghé đợi ở bên thềm
Chưa dám ngỏ vì hạ còn vương vấn.

Mùa hạ cuối - Báo Long An Online

Cái nóng ran trút thêm bao hờn giận
Trách chi nhau cho mỏi mệt canh dài
Cánh điệp vàng, sắc cũng đã nhạt phai
Ta gom lại cả trời yêu màu nhớ.

Kệ thời gian, thuyền tình ta cứ chở
Thu cận kề…
Hạ nức nở
Chia xa.