Tháng sáu rực hồng cánh phượng
Xôn xao màu nắng mong chờ
Phấn bảng lặng yên góc lớp
Hạ về xanh nguyên vần thơ.

Tháng sáu mưa giăng phố nhỏ
Mát lành dấu chân em qua
Tuổi em vẹn nguyên mười tám
Nỗi nhớ trong anh vỡ òa.

VNPHOTO.net Forum

Tháng sáu tiếng ve giăng mắc
Tan vào khoảnh khắc chia li
Bão mùa qua sông dậy sóng
Ai giờ áo trắng vu quy.

Tháng sáu mong người trở lại
Cho hoa kia mãi tươi màu
Bằng lăng vẹn nguyên săc tím
Tình đầu xanh thẳm trong nhau!