Ngày chạm vào tháng tám
Cho nắng rám trái bồng
Cho trái hồng đỏ mọng
Thị ong óng thơm hương.

Thu chạm lá ven đường
Cho vấn vương mầu sắc
Vàng mơ thầm thì nhắc
Trăng vằng vặc đêm trường.

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba ngày 29/5/2018

Tình chạm vào mùa thương
Cho má hường e thẹn
Mùa giao duyên trìu mến
Cho trọn vẹn dấu yêu.

Ta chạm nhau một chiều
Mà sao nhiều thương nhớ
Em về mùa rực rỡ
Yêu chạm ở bờ môi.