Bỏ bùa vào một giấc mê
Khơi trầm gieo quẻ em về đêm nay

Rủ tôi vào cuộc mê say
Nghe con mắt ướt dấu hài lần xa

Cuộc Sống Tình Yêu và Tiếng Cười: GIẤC MƠ XUÂN
Buộc mềm mấy nhánh hồng hoa
Nghe hương bay chạm lên toà sen thơm

Câu kinh qua tận cuối nguồn
Đêm xanh tháp nguyệt bóng dồn ngõ hoa

Phải rồi đêm ấy mười ba
Tôi thiền gieo quẻ xuân ngà bóng em