Biển êm
sóng ngủ đáy sâu
Mênh mang
trong vắt
một mầu nước xanh.

Chân trời
mây tím giăng mành
Em
như con sóng
loanh quanh lững lờ.

Sóng thần ở Việt Nam: Nguy cơ có thật!

Trời buồn
thả gió vu vơ
Em
là hoa sóng
xô bờ trắng tinh.

Biển nghiêng
nổi trận lôi đình
Vò cho tim cũng vỡ tình chìm tan.

Biển em
sâu thẳm
ngút ngàn
Tình em sóng nổi
đổ tràn
nỗi đau.