Người làng tôi manh mún trong cả cách nghĩ
Họ không nghĩ được dài hơn cây ngô, cây lúa
Mỗi đời qua đều bắt đầu và kết thúc từ
con gà con vịt
con trâu con chó
Họ nói lời bằng hơi thở sơ khai
Người làng tôi
Ngày ngày vác dao đi phát cỏ dại

Mới nổi vì diện đồ dân tộc cực xinh, thiếu nữ Yên Bái lại có ảnh thẻ gây "sốt" | Báo Dân trí

Mở những lối lần tìm về tổ tông nguồn cội
Họ nhẹ nhàng với nhau, nhẹ nhàng với người
Việc làng họ chung tay, chung sức
Vui buồn góp công, góp mặt
Sống thuận người, thuận rừng và thuận trời

Người làng có ai lạc lối
Họ bảo ban, khuyên nhủ chân thành
Họ uốn nắn con trẻ như tra hạt ngô
Nhắc nhở nhau như ruột thịt
Nhắc nhở nhau cùng nguồn cội

Người làng tôi thương nhau bằng bó rau, quả trứng…
Họ nghĩ về đời trong như hạt sương đậu trên lá ngô.

V.A.G

Vàng A Giang