Ai đó mang hài cỏ
băng qua vùng ngoại ô
vào thành phố cùng các vì sao
đợi cơn bão nhượng bộ gió
hài cỏ thoả thuận cùng chiêm bao
hư cấu vài sự thật
Mùi polymer niệm tình tất cả
Hài cỏ nói điều gì đó
Thành phố im lặng không đủ sức lắng nghe
Hài cỏ ai đó về quê.

BST 555 hình ảnh hoa cỏ may đẹp, trao gửi thông điệp yêu thương