Sông Son em đã lấy chồng
tôi như con nước giấu lòng vào xanh
bây chừ lau trắng thành danh
núi non cũng được tiếng lành đồn xa.

Phong Nha hang động nguy nga
tôi tin truyền thuyết để mà mê em
nguyên sinh nước chảy đá mềm
thèm mai nắng ửng, thèm đêm trăng rằm.

Người Con Gái Huế Trong Tôi

Sông Son trải chiếu trăm năm
nghìn năm, ức vạn cái năm tôi tìm
sao không tăm cá bóng chim
mà tôi vẫn thấy tươi xinh xa mờ…

Kiếp sau biết có mà chờ
sông Sơn một dải hững hờ trói đi
tôi ôm lấy khối thám thì
mây bay nước chảy cũng vì dở dang

Lạc trong lau trắng bạt ngàn
lợi danh bỗng chốc vụt tan lên trời
bên tôi còn lại một người
ngồi ru sông của cái thời còn son…

Nguyễn Hữu Quý - Nơi tôi gọi là Tổ quốc