Em uống đây ông
Một ly năm trăm ngàn tiền hồ sao chẳng uống
Chỉ sau vài giây mà bà ngoại em bốn ngày đi bán số
Mòn dép mỏi chân mới hòng mong có được ngần này
Em uống đây ông
Hai triệu một ly chỉ hơi say tí xíu
Từng này tiền là ước mơ của những mảnh đời túng thiếu trong đó có cha em
Người cha suốt đời cắm mặt cho đất bán lưng cho trời
Hạt lúa , củ khoai làm ra rẻ quá như cho
Em uống đây ông
Bốn triệu một ly say ngất ngây em cũng cố
Nhớ mẹ còng lưng gánh thuê mỗi tháng người ta trả có ngần này mà chai cả hai vai
Ừ thì say có đã làm sao
Người ta bảo đồng tiền của em làm ra nhơ nhớp có mùi trụy lạc
Hôi tanh mùi bùn của kẻ bán trôn

Không có mô tả ảnh.

Ừ thì đã sao
Đồng tiền trên bàn tiệc các ông bày ra thách thức em với những ly rượu đắt tiền chắc gì đã sạch
Mà thế gian này có cái gì chắc chắn là tinh sạch
Phải không ông
Em uống đây ông
Tám triệu một ly rồi mười sáu hay ba mươi hay triệu một ly
Cảm giác trơ lỳ như nhau
Những tiếng reo hò
Những cái nhìn thèm khát
Những bàn tay lần mò sờ soạn trên khắp châu thân đều có giá
Đêm nay em say
đêm mai em cũng say
Đêm kia em cũng say
Rượu đánh nát lá gan
Tiền phá tan nhân phẩm
Hạng người như em bị thế gian khinh bỉ
Lại được xếp ngang hàng với những quý ông
Những kẻ có chức quyền quan lớn của thời nay

MY Lê