Răng anh mãi không ghé về thăm Huế
Để Huế buồn lặng lẽ đứng trong mưa
Huế miên man trầm mặc Huế không mùa
Trên đỉnh Ngự gió không đùa chơi nữa.

Anh đi mãi để Huế buồn chan chứa
Để bên ni thêm lần nữa đợi chờ
Tiếng còi tàu lanh lảnh kéo trong mơ
Mà cứ ngỡ anh đã về mô đó.

Quên Lối Về Với Top 9 địa điểm đi Chơi 14/2 ở Huế Thú Vị

Chiều Bến Ngự cứ trông vời bên nớ
Coi người xa có nhớ hẹn quay về
Nhưng bao mùa sen nở hết rồi nghe
Răng anh mãi rứa tê đi biền biệt.

O mấy bận vẫn hoài trông tha thiết
Răng mà anh còn mải miết chưa về
Trăng Hoàng Thành khuyết nửa với cơn mê
Sương khuya lạnh nghe bốn bề thao thức.

Răng anh mãi không một dòng tin tức
Để cho O giữa mơ thực đợi chờ
Và nỗi buồn nhuộm tím những vần thơ
Răng anh mãi vẫn làm ngơ rứa hỉ?

Ngũ Ánh Tuyên

Ngũ Ánh Tuyên - Ngũ Ánh Tuyên