Ngày cháu thơ bé vòng tay
Bà chăm bà bẵm đến ngày lớn khôn
Cha tần tảo, mẹ sớm hôm
Vắng nhà từ độ sao chồm đằng tây

Một tay cơm búng bà nhai
Lần lừa lựa cá sợ rày mắc xương
Dung dăng dung dẻ mờ sương
Nắm tay ông dắt cơm sườn nước tương

Hoài niệm bếp lửa - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác

Giường tre ọp ẹp mà thương
Công ông chẻ vuốt từng đường tre nan
Ngày cháu tập tễnh trường làng
Ông đi bán muối xốn xang lòng bà

Đêm ngủ mằn níu vú da
Bàn tay gân guốc nu nà giấc sầu
Bà ru ví dẩu ví dâu
Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng

Lần lượt bốn cháu rập khuôn
Bà lo bữa trước đã lường bữa sau
Một ngày trời đổ mưa rào
Ba hồn bảy vía phương nao đặng đừng

Bà ơi về trước ngày lưng
Cơm thơm dẻo trắng ngập ngừng cháu thơ
Bướm vàng dệt nốt sợi tơ
Hoa thêm nhụy thắm, gió chờ bà đan

Nắng tình tang, mưa tình tang
Bà tình tang hát cơm vàng bống bang
Tấm hiền ngoan, Cám đeo mang
Thanh Đề mắc nợ, nợ quàng Kiền Liên(1)

Nguyệt-Minh(2) gãy khúc tơ duyên
Chờ bà nối lại, suối tuyền chốn xa…