Tản văn

/Tản văn

Nhớ

Sài Gòn ngày 6 tháng 11 năm 2020... Tôi- cô sinh viên năm nhất đang chênh vênh giữa mảnh đất Sài Gòn. Cuộc sống sinh viên đến với tôi một cách bất ngờ, như một chiếc lá đâm chồi từ khi nào, chỉ biết

2020-11-27T10:37:00+07:00Tản văn|